کاخ سفید به اظهارات سناتور پاکستانی واکنش نشان داد