پوتین پیشنهاد آمریکا برای استقرار نیروهای روسی در اطراف حلب را منوط به اقدام متقابل کرد