تمام تلاش دشمنان در جهت سلب امنیت و آرامش از ایران اسلامی است