نائب رئیس مجلس با اشاره به لغو کنسرت‌ها:اگر مشکلات با بگیر و ببند رفع می‌گشت،باید تا کنون حل می‌شدند