مسکو: آمادگی داریم خروج امن گروه‌های مسلح از حلب را تضمین کنیم