ترکیه خواستار حل اختلافات با عراق از طریق گفت و گو شد