رونمایی از کنترلری برای هدست HTC Vive که امکان تعامل با اشیای مجازی را فراهم می کند