ارتش سوریه خطاب به تروریست ها: غیرنظامیان حلب را هر چه سریعتر آزاد کنید