ترکیه: خواهان حل اختلافات با عراق از طریق گفت و گو هستیم