دستگیری ۱۱ تروریست با بیش از ۱۰۰ کیلو مواد منفجره در فارس