بیست و سومی گنج‌خانلو در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان/ رجبی به خط پایان نرسید