ایتالیا با وضع تحریم‌های جدید اتحادیه‌ اروپا علیه روسیه مخالفت کرد