رییس جمهور ونزوئلا: دربار اسپانیا باید از مردم قاره آمریکا عذرخواهی کند