آخرین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود