اطلاعات زیادی از تاجیک‌های عضو داعش در سوریه و عراق بدست آورده‌ایم