سازمان ملل: النصره با طرح دی‌میستورا مخالفت کرد/ اوضاع حلب نابسامان است