سالانه دو میلیون و 500 هزار گردشگری مذهبی وارد کشور می‌شود