دیدار خداحافظی سفیر جمهوری اسلامی با نخست وزیر سوریه