یونسکو درباره قطعنامه پیشنهادی در مخالفت با یهودی‌سازی قدس رای‌گیری می‌کند