ویدئو/ جوان مظنون به تلاش برای اقدام تروریستی در آلمان خود را حلق آویز کرد