همایش «تسخیر لانه‌های جاسوسی مجازی استکبار جهانی» برگزار می‌شود