وزیر خارجه انگلیس: باید گزینه های جنگی را در سوریه بررسی کنیم