وزیر خارجه انگلیس: لندن باید به گزینه‌های نظامی علیه سوریه بیاندیشد