رژیم صهیونیستی 9 فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری دستگیر کرد