دبیر شورای تامین استان فارس وابستگی 11 تروریست دستگیر شده را به داعش، تأیید کرد