اسکاتلند پیش‌نویس همه‌پرسی جدایی از بریتانیا را منتشر می‌کند