ویدئو/ لحظه شلیک موشک آمریکایی به سمت سامانه های راداری ارتش یمن