رئیس جمهور تونس: اتحادیه عرب به پایان رسیده/مشکل سوریه بشار اسد نیست/ بهار عربی وجود ندارد