تازه‌ترین جزئیات از عملیات خنثی‌سازی توطئه بمبگذاری در فارس