ارائه خدمات پزشکی رایگان به بیش از 3000 نفر در تاسوعا و عاشورا در اردبیل