مسئول عملیات الحشد الشعبی:معبری برای خروج تروریست ها از موصل به سمت سوریه ایجاد کرده اند