طالبان پس از مرگ «ملا اختر» با مشکلات مالی روبرو شده است