استانداری فارس: از تروریست‌های دستگیر شده 100 کیلوگرم مواد منفجره به‌ دست آمده/ تمام دستگیر شده‌ها غیر ایرانی هستند