مدل ارزان قیمت تر و کوچکتر دوربین 360 درجه Theta S معرفی شد