نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور حسن عباسی در دانشگاه علم و صنعت