430 هزار دلار هزینه روزانه مصرف سوخت وزارت دفاع افغانستان