تقاضای زیاد برای پنل های AMOLED؛ عامل اصلی تاخیر در عرضه موبایل وان پلاس 3