دو فلسطینی در نوار غزه و قدس اشغالی در تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند