گسترش همکاری‌های چند جانبه هند و روسیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان