مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی کناره‌گیری می‌کند