ویدئو/ راهپیمایی عاشورا در بیروت با شعار "لبیک یا یمن"