هزینه 500 میلیون دلاری عربستان برای ساخت دانشگاه در شرق افغانستان