دو نظامی صهیونیست طی عملیات استشهادی در کرانه باختری زخمی شدند