سفیر آمریکا در یمن: آماده همکاری با طرفداران منصور هادی هستیم