تکمیل فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال/تامین مالی واردات از ارز آزاد