2 فروند ناوشکن ایرانی به آب‌های نزدیک یمن اعزام شدند + جزئیات کامل ماموریت ناوگروه 44