دولت به پاس رشادت‌های مردم ایلام در دوران دفاع مقدس توسعه استان را در اولویت قرار دهد