اعطای وام ۱۰ میلیونی برای خرید دوچرخه و موتورسیکلت برقی