احمدی نژاد در کنار رهبر انقلاب در شام غریبان/تصاویر