وزیر خارجه انگلیس: لندن باید گزینه‌های نظامی در سوریه را بررسی کند